Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản » Văn bản ngành

CHUC MUNG NGAY 20-11

Hướng dẫn thi IOE các cấp năm học 2016-2017

Thứ sáu - 02/12/2016 08:44
Công văn Số: 556 /P.GD&ĐT V/v tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017

Hướng dẫn thi IOE các cấp năm học 2016-2017

 
 
UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
Số: 556 /P.GD&ĐT
 
V/v tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông
năm học 2016-2017
           
            Đô Lương, ngày 24 tháng 11 năm 2016
 
 
                        Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS.
 
Căn cứ quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE);
Thực hiện công văn số 2900/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và Olympic Tài năng tiếng Anh (OTE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017;
Phòng GD&ĐT hướng dẫn việc triển khai cuộc thi IOE, OTE năm học 2016-2017 như sau:
I. Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh phổ thông.
1. Thông tin chung.
1.1. Các trường căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của trường để tham gia dự thi phù hợp.
1.2. Căn cứ các văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các văn bản cấp trên các trường hướng dẫn cho học sinh tham gia cuộc thi theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện của địa phương với sự hỗ trợ của Phòng GD&ĐT.
1.3. Các vòng thi chính thức được cung cấp độc lập với các vòng tự luyện. Nội dung gồm nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Để tham gia vòng thi chính thức, học sinh phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu, bên cạnh những điều kiện khác do ban tổ chức cấp tương ứng quy định (nếu có), như sau:
- Để tham gia vòng thi cấp trường, học sinh tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15;
- Để tham gia vòng thi cấp huyện, học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20.
- Để tham gia vòng thi cấp tỉnh học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25.
- Để tham gia vòng thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và được chọn dự thi căn cứ các tiêu chí do Ban tổ chức cấp tỉnh quy định.
- Thời điểm tính vượt qua các vòng thi tự luyện để đủ điều kiện tham gia các vòng thi chính thức: Vòng thi cấp trường, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15 chậm nhất với cấp Tiểu học là ngày 26/11/2016, với cấp THCS chậm nhất là ngày 3/12/2016; Đối với vòng thi cấp huyện, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20 chậm nhất là ngày 09/01/2016; Đối với vòng thi cấp tỉnh, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25 chậm nhất là vào ngày 23/02/2016 mới được dự thi.
 
2. Hướng dẫn tổ chức vòng thi cấp trường.
2.1. Công tác chuẩn bị.
Các trường cần chuẩn bị cơ sở vật chất đủ cho tất cả các thí sinh đã đăng ký được dự thi. Chú ý các điều kiện sau đây:
- Đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt. Máy tính phải có hệ thống âm thanh và tai nghe, được cài trình duyệt Mozilla Firefox, Cốc cốc hoặc Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player cập nhật bản mới nhất và phải tắt tất cả những phần mềm hỗ trợ download trước khi thi (xem phần hỗ trợ trên trang web: www.ioe.vn).
- Có máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố.
- Đường truyền Internet đảm bảo tốc độ.
- Chuẩn bị tai nghe đảm bảo về số lượng và chất lượng.
- Có nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới.
- Cập nhật các văn bản, hướng dẫn cụ thể về tổ chức cuộc thi các cấp, thông tin mọi mặt và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức cấp toàn quốc được cập nhật trên website “www.ioe.vn”.
- Các thiết bị có tính năng truy cập Internet khác chỉ dùng để tự luyện, không được sử dụng trong các vòng thi chính thức.
2.2. Đối tượng dự thi.
Vòng thi cấp trường đối với học sinh THCS tổ chức thi cho khối 6, 7, 8, 9.
Đối với học sinh tiểu học các trường căn cứ vào điều kiện thực tế, khuyến khích học sinh tham gia “sân chơi” này trên tinh thần tự nguyện. Em nào đạt yêu cầu thì sẽ được tham gia cuộc chơi cấp cao hơn, mang đúng nghĩa là sân chơi, tạo tâm lý thoải mái, hấp dẫn đối với học sinh. Vòng thi cấp trường đối với học sinh tiểu học tổ chức thi cho khối 3, 4, 5.
Các học sinh thi vượt lớp trong cấp học của mình ở vòng thi cấp trường cũng được xét tham gia vào các vòng thi cấp cao hơn.
Vòng thi cấp trường được tổ chức sau vòng tự luyện thứ 15. Học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15 trước ngày thi chính thức mới được tham gia dự thi vòng thi cấp trường (xem thêm phần 1.3 ở mục Thông tin chung).
2.3. Số lượng.
Đối với cấp THCS, các trường căn cứ vào điều kiện về cơ sở vật chất tự quyết định số lượng dự thi nhưng tối thiểu mỗi khối 10 em. Riêng THCS Lý Nhật Quang tối thiểu mỗi khối 20 em.
Đối với cấp Tiểu học, các trường căn cứ vào nhu cầu học sinh đăng ký dự thi và khả năng cơ sở vật chất của trường để quyết định số lượng.
2.4. Tổ chức thi.
Cuộc thi cấp trường và sơ loại do Ban tổ chức cấp trường thực hiện. Mỗi đợt thi có mã số thi cấp trường riêng. Việc tạo mã số thi đối với vòng thi cấp trường thực hiện theo hướng dẫn trên trang web www.ioe.vn của cuộc thi (tương tự như các năm học trước). Ban tổ chức cấp trường thông báo danh sách học sinh dự thi, từng phòng thi, các đợt thi (nếu thi nhiều đợt) cho học sinh trước ngày thi ít nhất 01 ngày.
Mỗi khung giờ thi của mỗi khối lớp phải có mã số chính và dự phòng riêng.  Mỗi mã số chỉ được dùng cho khung giờ đó và khối lớp đó. Mã số thi phải được bảo mật và chỉ công bố sớm nhất 15 phút trước giờ thi của vòng thi. Sau khi thi xong, cán bộ làm thi phải khóa mã số thi.
Để lựa chọn được các học sinh có kết quả tốt cho các vòng thi cấp cao hơn yêu cầu các trường tổ chức thi nghiêm túc, tất các giáo viên được phân công phụ trách thi phải nắm rõ thể lệ của cuộc thi để hướng dẫn học sinh giải quyết các khó khăn xảy ra trong quá trình thi, đảm bảo tính công bằng.
Thời gian vòng thi cấp trường.
Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể như sau:
Cấp Tiểu học
Vòng thi cấp trường dành cho TH được tổ chức vào 02 ngày 03/12 và 04/12 năm 2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:
- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30 đến 16h00
- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30 đến 14h00
- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30 đến 15h00
Cấp Trung học cơ sở
Vòng thi cấp trường dành cho THCS được tổ chức vào 02 ngày 10/12 và 11/12 năm 2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:
- Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30 đến 14h00
- Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30 đến 15h00
- Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30 đến 17h00
- Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30 đến 16h00
Các trường bố trí giám thị cho từng phòng thi và có biên bản phòng thi (ghi điểm thi, thời gian thi trên màn hình khi học sinh thi xong và chữ kí của học sinh).
Hồ sơ nạp về Phòng: Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, danh sách từng khối thi, báo cáo kết quả thi gửi 01 bản về Phòng GD&ĐT (Đ/c Lương Anh Tuấn nhận); 01 bản lưu và bảo quản tại trường theo quy định ngay sau khi tổ chức xong vòng thi. (có mẫu gửi kèm công văn này)
Khuyến khích các trường ban hành cơ cấu số lượng giải thưởng cho vòng thi cấp trường để động viên học sinh tham gia đạt hiệu quả cao cả về chất lượng và số lượng.
3. Thời gian vòng thi các cấp sau vòng thi cấp trường.
3.1. Vòng thi cấp huyện cho cấp tiểu học, trung học cơ sở.
Đối với cấp TH và THCS, vòng thi sẽ được thi tại các cụm do Phòng GD&ĐT chủ trì tổ chức. Vòng thi cấp huyện được tổ chức vào 02 ngày 14 và 15 tháng 01 năm 2017 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:
- Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30
- Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30
- Khối lớp 5: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30
- Khối lớp 6: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30
- Khối lớp 7: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30
3.2. Vòng thi cấp tỉnh.
Trong năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT chỉ tổ chức chính thức Cuộc thi IOE cấp tỉnh cho các khối lớp 5, 9. Căn cứ vào kết quả thi do các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Sở GD&ĐT xem xét và quyết định số lượng, duyệt danh sách thi cấp tỉnh của các khối lớp.
Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào 02 ngày 04 và 05/03/2017 với khung giờ cụ thể như sau:
- Khối lớp 5: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30
- Khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30
Cuộc thi cấp tỉnh sẽ tổ chức thi tại huyện nhưng Sở GD&ĐT sẽ điều động giám sát chéo giữa các đơn vị dự thi.
3.3. Vòng thi cấp toàn quốc.
Do Ban tổ chức cấp toàn quốc và Ban tổ chức cấp toàn quốc tại địa phương tổ chức dành cho ba khối lớp gồm lớp 5, lớp 9 vào ngày 15/4/2017 (sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).
II. Olympic “Tài năng tiếng Anh”.
Năm học 2016-2017, Bộ GDĐT tiếp tục tổ chức Olympic “Tài năng tiếng Anh” nhằm tăng cường giao lưu học hỏi và tạo điều kiện cho các em học sinh thể hiện đầy đủ các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói, trong việc học tập bộ môn tiếng Anh.
1. Đối tượng tham gia
Sở GDĐT sẽ xem xét, lựa chọn 02 học sinh lớp 5; 02 học sinh lớp 9 và 02 học sinh lớp 11 tham dự Olympic “Tài năng tiếng Anh” căn cứ vào các tiêu chí xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:
1.1. Kết quả của học sinh tại vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet;
1.2. Kỹ năng nghe nói của học sinh thông qua kiểm tra do Sở GD&ĐT tổ chức.
2. Thời gian và địa điểm
 Olympic “Tài năng tiếng Anh” được dự kiến tổ chức tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam vào 02 ngày 16-17/3/2017. Đội tuyển Olympic “Tài năng tiếng Anh” của tỉnh Nghệ An dự thi tại TP Đà Nẵng.
III. Kinh phí tổ chức:
Kinh phí tổ chức vòng thi các cấp của các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, cụ thể:
1. Kinh phí tổ chức thi cấp trường: Do các trường chi trả, trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các khoản thu hợp pháp khác được để lại trường.
2. Kinh phí tổ chức thi cấp huyện cho các trường tiểu học, trung học cơ sở: Do phòng giáo dục và đào tạo chi trả, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đã được giao hàng năm cho đơn vị.
3. Kinh phí thi cấp tỉnh: Do phòng giáo dục và đào tạo chi trả, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đã được giao hàng năm cho đơn vị.
4. Kinh phí thi cấp quốc gia: Do Sở GD&ĐT tạo thực hiện chi trả, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đã được giao hàng năm cho đơn vị.
IV. Triển khai thực hiện
Nhận được công văn này, đề nghị các trường triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời để tổ chức tốt cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2016-2017.
Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, liên hệ Đ/c Lương Anh Tuấn báo cáo Lãnh đạo để giải quyết./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi;                                                                                     
- Lãnh đạo, CĐ, CV TH, CV THCS;                                                 
- Lưu VT.                                                                                                                                                                     (đã ký)
                             
                                    
                                                                                                                                                                        Nguyễn Tất Tây
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn