Trang nhất » Tin Tức » Lịch-Thời khoá biểu

CHUC MUNG NGAY 20-11

Thời khóa biểu K1 năm học 2016-2017

Thứ tư - 21/09/2016 14:34
TKB khối 1
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG SƠN THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1 Năm học 2016 -2017 ( Áp dụng từ 12/9/2016) Thứ Tiết LỚP 1A lỚP 1B LỚP 1C SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy 2 1 HĐTT C Nga Toán Thanh HĐTT Hương Toán Hương HĐTT C Nhàn Toán C Nhàn 2 T việt C Nga Toán* Thanh KNS Nhung T Việt* Hương T việt C Nhàn T Việt* C Nhàn 3 T việt C Nga T Việt* Thanh T việt Hương T Việt* Hương KNS Nhung T Việt* C Nhàn 4 KNS Nhung NGLL Thanh T Việt Hương Tự học Hương T việt C Nhàn Tự học C Nhàn 3 1 T việt C Nga TViệt* C Nga T việt C Hoa TViệt* Hương T việt C Nhàn TViệt* Thanh 2 T việt C Nga TViệt* C Nga T việt C Hoa Toán Hương T việt C Nhàn Toán Thanh 3 Toán C Nga Toán* C Nga Toán* C Hoa NGLL Hương Toán* C Nhàn Đạo đức Thanh 4 Tự học C Nga Tự học C Nga TNXH C Hoa Tự học Hương Tự học C Nhàn Tự học Thanh 4 1 T Việt C Lương SHCM T Việt Hương T Việt C Nhàn 2 T.việt C Lương T.việt Hương T.việt C Nhàn 3 Toán C Lương Toán Hương Toán C Nhàn 4 Tự học C Lương Tự học Hương Tự học C Nhàn 5 1 Toán Hoa TD Hoàng T việt Hương AN Nhung T Việt C Nhàn MT Dũng 2 T.việt C Nga AN Nhung T Việt Hương MT Dũng Toán* Hoa TC C Lương 3 T việt C Nga MT Dũng Toán* Hoa TC C Lương T.việt C Nhàn TD Hoàng 4 Tự học C Nga TC C Lương HĐTT Hoa TD Hoàng T.việt* C Nhàn AN Nhung 6 1 T việt C Nga T Việt* C Nga T việt Hương Toán Thanh Toán Thanh T việt C Nhàn 2 T việt C Nga Toán* C Nga T việt Hương Toán* Thanh Toán* Thanh T việt C Nhàn 3 TNXH C Hằng HĐTT C Nga T Việt* Hương Đạo đức Thanh NGLL Thanh HĐTT C Nhàn 4 Đạo đức C Thanh Tự học Hương TNXH C Hằng

Những tin mới hơn