Trang nhất » Tin Tức » Chuyên môn » Chuyên môn dạy học

CHUC MUNG NGAY 20-11

Tập huấn Phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh Tiểu học Năm học 2015-2016

Thứ hai - 21/09/2015 08:02
Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 02/10/2015. Khai mạc lúc 7 giờ 00 phút ngày 01/10/2015. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Văn Sơn. Phòng GD&ĐT Đô Lương triển khai Tập huấn Phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh Tiểu học năm học 2015-2016.
       UBND HUYỆN ĐÔ LƯ­ƠNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

       
 
   
 
 

         Số: 383 /P.GD&ĐT.KH                          Đô Lư­ơng, ngày 17 tháng 9 năm 2015

 
KẾ HOẠCH
 Tập huấn Phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh Tiểu học
Năm học 2015-2016
 
          Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên năm học 2015–2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đô Lương tổ chức tập huấn chuyên đề Phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh Tiểu học, cụ thể như sau:
          1. Đối tượng tham gia:
Giáo viên dạy môn tiếng Anh ở các trường Tiểu học (kể cả giáo viên hợp đồng trường).
2. Thời gian và địa diểm
Thời gian: 02 ngày, từ ngày 01/10/2015 đến ngày 02/10/2015. Khai mạc lúc 7 giờ 00 phút ngày 01/10/2015.
 Địa điểm: Tại trường Tiểu học Văn Sơn.
3. Hình thức tập huấn:
Dự giờ, nghe giảng, thảo luận, thực hành, giải đáp thắc mắc.
4. Tổ chức lớp: 
Toàn huyện tổ chức thành 1 lớp, số lượng 45 người.
          5. Nội dung:
          5.1. Dạy thể nghiệm và hướng dẫn dạy các dạng bài.
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN, BÁO CÁO VIÊN VÀ GIÁO VIÊN DẠY THỂ NGHIỆM
TT Nội dung dạy thể nghiệm Giáo viên dạy thể nghiệm Giáo viên hướng dẫn, báo cáo Nội dung báo cáo của GV hướng dẫn
1 Tiếng Anh lớp 5:
Unit 3: Lesson 1. Part 1,2
Trần Thị Thinh
TH Thượng Sơn
Lê Thị Ánh
TH Thái Sơn
Phương pháp dạy ngữ liệu các tiết Lesson 1. Part 1,2,(3) SGK 3,4,5
2 Tiếng Anh lớp 5:
Unit 3: Lesson 1. Part 3,4
Nguyễn Thị Mai
TH Lạc Sơn
Nguyễn T.Kim Oanh TH Văn Sơn Phương pháp dạy kỹ năng các tiết Lesson 1. Part (3), 4,(5),(6) SGK 3,4,5
3 Tiếng Anh lớp 4:
Unit 3: Lesson 2. Part 1,2,3
Trương Thị Lộc
TH Giang Tây
Nguyễn Thị Loan
TH Bồi Sơn
Phương pháp dạy ngữ liệu các tiết Lesson 2. Part 1,2,(3)
4 Tiếng Anh lớp 4:
Unit 3: Lesson 2. Part 4,5,6
Nguyễn Thị Hoa
TH Thượng Sơn
Lê Thị Ánh
TH Thái Sơn
Phương pháp dạy kỹ năng các tiết Lesson 2. Part 4,5,(6) SGK 3,4,5
5 Tiếng Anh lớp 3:
Unit 3: Lesson 3. Part 1,2,3
Phan Thị Vân Anh
TH Bài Sơn
Nguyễn T.Minh Hiền TH Thịnh Sơn Phương pháp dạy ngữ liệu các tiết Lesson 3. Part 1,2,(3) SGK 3,4,5
6 Tiếng Anh lớp 3:
Unit 3: Lesson 3. Part 4,5,6
Nguyễn Thanh Tâm
TH Xuân Sơn
Trần Thị Hương
TH Thị Trấn
Phương pháp dạy kỹ năng các tiết Lesson 3. Part 4,5,(6) SGK 3,4,5
          5.2. Xây dựng mô hình giao lưu CLB cấp lớp, khối, trường, cụm trường; kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh tham gia thi IOE đạt kết quả cao.
          Giáo viên tham gia tập huấn có nhiệm vụ chuẩn bị trước khung chương trình giao lưu để trình bày. Các trường gửi khung chương trình giao lưu về địa chỉ luongtuan22781@gmail trước ngày 26/9/2015.
          5.3. Hướng dẫn kiểm tra đánh giá; Hướng dẫn sinh hoạt cụm chuyên môn Tiếng Anh.
          Giáo viên mang theo đề kiểm tra thường xuyên và đề kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015 để cùng thao luận. Các trường gửi đề kiểm tra thường xuyên và đề kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015 về địa chỉ luongtuan22781@gmail trước ngày 26/9/2015. Các giáo viên Tiếng Anh cụm trưởng theo phân công như năm học 2014-2015 chuẩn bị Kế hoạch sinh hoạt.
6. Cơ sở vật chất: Trường TH Văn Sơn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất: Lớp học, bàn ghế, loa máy, máy chiếu, nước uống cho giáo viên tập huấn. Tổ chức dạy học để có tiến độ chương trình ở các khối lớp kịp theo nội dung các tiết dạy thể nghiệm.
          7. Tài liệu: Giáo viên tham gia tập huấn cần mang theo: Sách giáo khoa chương trình tiếng Anh tự chọn: Let’s Learn English Book 1,2,3; Sách giáo khoa chương trình tiếng Anh 3, 4, 5 mới, sách giáo viên chương trình Let’s Learn English và chương trình Tiếng Anh 3, 4, 5 mới; máy tính xách tay để thực hành soạn đề kiểm tra.
8. Thời gian làm việc:
          Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 15 phút.
          Buổi chiều: Từ 13 giờ 45 đến 17 giờ 00 phút.
9. Kinh phí:  Phòng GD&ĐT cấp kinh phí cho lớp tập huấn. 
           Các trường Tiểu học hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi tập huấn.
           Trên đây là kế hoạch tập huấn phương pháp dạy học tiếng Anh Tiểu học và kiểm tra đánh giá đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học thông báo và bố trí chuyên môn để các giáo viên tiếng Anh tham gia tập huấn đầy đủ, đúng giờ, học tập nghiêm túc. 
 
Nơi nhận:                                                                              KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Phòng GDTX, GDTH- Sở GD&ĐT Nghệ An(B/C);                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lãnh đạo, CĐ, CV TH, Đ/c Tuấn;
- HT các trường Tiểu học;                                                                           
- Lưu VT.                                                                                                                       (đã ký)
                                                           
                            
                                                                                                         Nguyễn Xuân Thanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn